Salgs- og leveringsbetingelser

1) Generelt

Salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer medmindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne.

2) Priser

Da der er tale om B2B salg er alle priser er angivet excl. moms. Priser er opgivet i danske kroner. Ved opgaver, der skal løses uden for normal arbejdstid, beregnes tillæg.

3) Betaling

Vi modtager betaling via bankoverførsel til vores konto i Skjern Bank på regnr. 7780 kontonr. 2219764

Betaling sker efter fremsendelse af faktura, som betales senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Hvis der ikke er angivet en betalingsdato, skal betaling ske kontant ved levering. Klippekort faktureres ved ibrugtagning.

Betales senere end sidste rettidige betalingsdag, er Creative Signature berettiget til at opkræve morarenter fra forfaldsdagen i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser herom.

4) Nyhedsbrev

Ved afgivelse af ordre accepteres det, at virksomhedens emailadresser tilmeldes Creative Signatures nyhedsbrev. Nyhedsbrevet kan til hver en tid afmeldes.

5) Levering af varer og serviceydelser

Levering sker til den af køber afgivne adresse, medmindre andet er aftalt.

6) Reklamationsret

Reklamationer vedrørende defekte, mangelfulde eller forkerte leveringer skal meddeles skriftligt med det samme og senest 30 dage fra fakturadatoen.

Reklamationer sendes til:

Creative Signature
Nørremarksvej 209
6800 Varde

E: soren@creativesignature.dk